Вьетнам!

Вьетнам(Нячанг) с 08.12.12 из Кемерово на 11н./12дн. от 42000 на 2-х.  10.12.12 из Новосибирска на 12н./13дн. от 50500 на 2-х
Вьетнам(Фантьет)с 10.12.12 из Новосибирска на 12н./13дн. от 53500 на 2-х, с 14.12.12 на 9н./10дн. от 51500 на 2-х.   Из Кемерово 08.12.12 на 11н./12дн. от 45000 на 2-х, с 19.12.12 на 10н./11 дн. от 59800 на 2-х
Комментарии к новости